Vi er specialister i design af brugeroplevelser på nettet – vi analyserer, planlægger, designer, strukturerer og implementerer. 


Analyse og Strategi

Analyse og strategi

En digital løsning begynder med en klar strategi – med at forstå de forretningsmål, løsningen skal indfri og med at forstå de kunder, der skal bruge løsningen. Jo klarere målsætningerne er formuleret, og des bedre vi kender kunden, des bedre kan vi løse opgaven og dermed realisere værdi for såvel brugere som for forretning.

Et analyseforløb kan være mere eller mindre omfattende. Afhængigt af behovet sammensætter vi kvalitative og kvantitative undersøgelser bestående af eksempelvis brugerinterviews, surveys, brugsstatistikker, workshops, fokusgrupper mv. 

UX

User Experience Design 

User Experience Design (UX) handler om at designe den oplevelse, I ønsker at give kunden, når kunden møder jer i en af jeres løsninger – mobil, tablet, desktop eller i et helt andet format. 

UX som disciplin er bred, og vi arbejder med en lang række redskaber og metoder, når vi definerer løsninger for vores kunder. Vi arbejder brugercentreret og væsentlige omdrejningspunkter i vores processer er typisk design af brugerrejser og flows, strukturering af indhold (informationsarkitektur), samt skitsering af løsningen på forskellige detaljeringsniveauer. 

“If we want users to like our software, we should design it to behave like a likeable person”

- Allan Cooper

Design

Design

Det visuelle design skaber det positive førstehåndsindtryk, og med det visuelle design skal det sikres, at der er visuel sammenhæng mellem jeres digitale tilstedeværelse og jeres kommunikation i øvrige medier.

Men det visuelle design er og kan mere end det: Jeres identitet udtrykkes i designet og det er via målrettet arbejde med typografi, farver, billedebrug, visuelt hierarki mv. at der for alvor gives liv til den gode brugeroplevelse. 

 

Frontendudvikling

Frontendudvikling

Så længe dét design, vi i fællesskab er kommet frem til, skal opleves i en browser, ender det i sidste ende i form af kode skrevet i HTML, CSS og JavaScript. Disse tre kodesprog er essensen af frontendudvikling. Det er vores erfaring, at et tæt samarbejde mellem UX, design og frontendudvikling, er den sikreste og mest effektive vej, når det gælder udviklingen af digitale oplevelser – ikke mindst hvis der er tale om et responsivt/medieuafhængigt design.

Hos Sorthvid tilbyder vi frontendudvikling, som lever op til tidens krav til tilgængelighed og semantik og samtidig udnytter nyeste principper og teknologier.

Backend, CMS, drift osv.

Backend, CMS, drift osv.

Udviklingen af en ny digital løsning indebærer typisk også valg af en teknisk platform og implementering på platformen. Vi samarbejder med en række af de bedste – såvel store som små – danske udviklingshuse, og vi vil være i stand til at hjælpe jer med at vælge en leverandør, der passer til jeres behov. 

Vi laver projekter til alle de største CMS'er – eksempelvis Sitecore, Sharepoint, Episerver, Drupal og Umbraco.